Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4
Företal.

plåga oss. De bedröfliga willerwallor, som i wår tid ligga för öppen dag i Hushållsståndet, hwarifrån hafwa de wäl sit ursprung? Wågar jag beswara denna frågan med en så hård sanning? Ifrån wårt Kön, åtminstone til större delen. Hwad är orsaken til mängden af blottstälda wärnlösa Flickor? Ingen annan än Karlarnes fruktan at träffa Hustrur, som okunniga i hushållswägen, kunna sätta deras wälfärd på spel. Härigenom rubbas ej allenast wår wise Skapares faststälde ordning i Naturen, utan sådana seder få råda, som orena Fäderneslandet, förstöra friden, och slutligen förjaga alla wälsignelser ifrån et slägte, som så djerft wågat resa sig up emot den Högstes wälgörande Lagar.

Skulle mit råd föraktas, så gån, wärda Damer, til råds med Eder sjelfwa: skåden med fruktan för egen framtid, på de dystra upträden, som nu mer än wanligt wisa sig på ägtenskaps-horizonten, och waren öfwertygade, at icke Männerne allena äro skulden til de ohyggligheter, som i den wägen wanhedra Fosterlandet. Sannerligen kan en from, dygdig, tarflig och kunnig Hustru uträtta mycket hos en Man, så framt han icke är en barbar, den hon med hela werldens bifall kan skilja sig wid. Fatten derföre, mina unga Läsarinnor, det beslut, at winlägga Eder om de kunskaper, som för hela lifstiden blifwa Eder nyttiga, som skola göra en Mans lycka,

och