Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


FÖRORD TILL ÖFVERSÄTTNINGEN

Den tröstlösa, världsåsikt, som bär namnet »materialism», emedan enligt densamma intet annat finnes till än den handgripliga materien och de i densamma inneboende fysikaliska krafterna — »naturlagarna» —, försöker i våra dagar, trots all dräpande vederläggning från många håll, att nästan fräckare än någonsin tränga sig fram. Dess olycksbringande läror framställas för den fåkunniga och till kritik oförmögna hopen såsom grundade på »den moderna vetenskapen». Detta är falskt. »Själfviskheten har lyssnat vid vetenskapens dörr», såsom Viktor Rydberg så träffande framställer det i sitt innehållsdigra, sköna företal till »Asiens ljus», — och där ofullständigt uppsnappat yttranden, hvilka blifvit missförstådda och misstydda samt sedan lagts till grund för oriktiga slutledningar. Så har denna själfviskhet, som är materialismens innersta kärna, på grund af Darwins lära om »kampen för tillvaron» ansett sig vara vetenskapligt berättigad och har ur denna lära dragit ut den järnhårda konsekvensen, att hela lifvet är endast en allas strid mot alla, där den starke skall förgöra den svage och där sålunda »våld är rätt», en lära, som ovillkorligen leder till samhällets upplösning. Huru står denna grymma slutsats tillsammans