Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


med den af de moderna samhällsförbättrarne så starkt framhäfda medkänslan för »de små», för de svaga och förtryckta? Borde icke denna underliga själfmotsägelse kunna öppna ögonen på dessa darwinistiska omstörtare, så att de kunde se, att »kampen för tillvaron» rätteligen bör utbytas mot ett »af visdomen ledt och af medkänslan lättadt samarbete för tillvaron»[1]. Den, som rätt känner naturen och iakttager densamma utan förutfattade meningar, finner också »samarbete för tillvaron» mångenstädes förverkligadt icke blott bland djuren utan äfven inom växtvärlden.

I strid mot materialismens till ateism, utilism o. s. v, ledande osunda läror är denna, nu i svensk dräkt framlagda, lilla skrift af en varmhjärtad läkare och tänkare ett godt och kraftigt inlägg, som bör erhålla stor spridning och bör kunna verka välgörande i vår upprörda tid.

Öfversättningen är verkställd efter ett af författaren själf öfversedt exemplar af »Den nyere Naturanskuelse», och enligt författarens önskan är öfversättningen åtföljd af detta lilla förord af

Oskar Th. Sandahl.
  1. Viktor Rydberg, anf. st.