Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
FOR
FOR 151

åbyggnad af sten, jämte 2 ansenliga trägårdar med orangeri.

Forsby, en Sätesgård uti Eds Sokn i Småland, består af 2 Mantal, och är wäl odlad. Mangården af sten är wackert bygd.

Forsby, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kåkinds Härad, är Annex til Sköfde Pastorat och består af 17 Mantal. År 1810 war Folkmängden 482. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Sköfde Stad.

Forsby, en Sätesgård i Östergötland.

Forsedal, en Sätesgård i Kalmare Län.

Forserum, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Tweta Härad, är Annex til Järsnäs Pastorat, samt består af 28.2 Mantal. Markens beskaffenhet är olika, dels jämn, dels bärgaktig. Rådande jordmånen är mull och sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 350 tunnor, utom potäter. År 1810 war Folkmängden 694. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Järsnäs kyrka.

Forshaga, en Sätesgård i Wärmeland.

Forsheda, et Consistorielt Pastorat uti Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, består af 3 Soknar: Forsheda, Moderförsamling, samt Bredaryd och Torskinge Annexer, samt innehåller 60.6 Mantal. Utmarken är merendels med ljung bewuxen och äwen til största delen bärgaktig, samt på några ställen jämn. Rådande jordmånen är mästadelen fin sandmylla, som i orten kallas mjäljord. Några hemman äga hjelpelig skog, men några lida brist därå. Utsädet af råg, korn, hafra och blandsäd är 830 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1347. — Forsheda Sokn består af 21 Mantal. Utsädet är 260 tunnor. År 1810 war Folkmängden 260. Kyrkan är belägen under 57 gr. 10 min. Polhöjd; 6.6 mil från Jönköping.

Forshem, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Kinne Härad, består af 3 Soknar: Forshem, Moderförsamling, Wedum och Fullösa, Annexer, samt innehåller 55.6 Mantal. Jordmånen är olika, efter hemmanens olika läge. De som ligga på sluttningen af kullen hawa en swart och rödblandad mylla eller lös tunn skifer, som bliwit pulveriserad med lera, hwilken jordart i wåta somrar är ymnigt bärande. De som äro belägne nedanför kullen eller wid dess rot hawa god lera och lermylla. Wid några hemman på Kinneskogen förekommer ock mojord. I allmänhet utgör Pastoratet en blandning af god sädesort och bärgaktig skogsbygd. År 1810 war Folkmängden 1695.[Dj 1]Forshem Sokn består af 23.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 98. Kyrkan är belägen under 58 gr. 38 min. Polhöjd; 2 mil från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Aranäs.

Forshälla, et Regalt Pastorat uti Göteborgs Län, Bohusland och Fräkne Härad, består af 4 Soknar: Forshälla, Moderförsamling, och Reftered, Ljung, Grinnered, Annexer, samt innehåller 94 Mantal. Utsädet är 960 tunnor, af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 3858. — Forshälla Sokn består af 50 Mantal. Marken är ganska bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. På skog är ymnig tilgång. Utsädet är 500 tunnor af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 2324. Kyrkan är belägen under 58 gr. 17 min. Polhöjd; 6 mil från Göteborg. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hessleröd, Ammenäs och Ödsmål.

Forsmark, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Upland, Stockholms Län och Frösåkers Härad, håller i widd 0.75 qv. mil, samt består af 12.4 Mantal. Marken är hwarken

Djurbergs tillägg:
  1. Marken är ojämn och bärgaktig. Lera och lermylla äro de mäst rådande jordarterne, därnäst sand och mojord. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 6 à 7 tunnor på Mantalet, och wårsäd i proportion. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1059]