Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/428

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LEN
LER 417

och 560 tunnland. Höstsäde brukas i smått, endast på 2 à 3 ställen i Soknen. År 1810 war Folkmängden 1055. Kyrkan är belägen under 57 gr. Polhöjd; 3 mil från Wexiö. Den betydligaste Gården i Soknen heter Säfsjö, wid hwilken tillika befinnes et stångjärns- och manufacturwärk.

Lennartsberg, en Sätesgård i Södermanland.

Lennartsberg, en berustad Sätesgård uti Östra Eneby Sokn i Östergötland, består af 3 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, ingen skog, wacker åbyggnad af trä.

Lennartsnäs, en Sätesgård uti Näs Sokn uti Bro Härad i Upland, består af 1 Mantal, äger 15 tunnors utsäde, swagt höbol, nästan ingen skog, en stor mangårdsbyggning af sten, 3 wåningar hög, med en god trägård.

Lenshult, en Sätesgård i Östergötland.

Lenäs, eller Ledingsnäs, en Sokn, är Annex til Steegens Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Lerbo, en Sokn och Consistorielt Pastorat, i Södermanland, Nyköpings Län och Oppunda Härad, håller i widd 0.59 qvadr. mil, samt innefattar 48.8 Mantal. Marken består af kullar och dälder, genomskurne af sjöar. Jordmånen wid de flästa ställen är stark lera. Wid pass en tredjedel af Soknen äger skog til husbehof; den öfriga delen lider därpå i mer eller mindre mån brist. År 1810 war Folkmängden 1056. Kyrkan är belägen under 58 gr. 59 min. Polhöjd; 4 mil från Nyköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Dagöholm därnäst Gothardsberg och Sund.

Lerbäck, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Nerike och Kumla Härad, består af 47.6

Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Skogen til timmer och wedbrand är wid alla hemman til det mästa tilräckelig. Til Bärgshandtering har et hyttelag ymnig, 4 hjelpelig skog, 1 lider brist däraf. Utsädet är 300 tunnor råg, utom swedjeråg, som kan tagas til 10 tunnor, wårwete 8, korn 25, hafra 280, ärter 20 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2901. Kyrkan är belägen under 58 gr. 58 min. Polhöjd; 3.4 mil från Örebro. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Skyllberg et Järnwärk.

Lerbäcks Bärgslag. Denna har namn af förenämnde Sokn, samt innefattar Järnbärgwärken uti Lerbäcks, Askersunds, Hammars och Snaflunda Soknar. I dessa Soknar finnas Järngruwor med godartad malm.

Lerdal, en Sokn i Dalsland och Walbo Härad, är Annex til Högsäters Pastorat, samt innehåller 12.8 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Jordmånen är til twåtredjedelar lera och den öfriga delen sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 520 tunnor. År 1805 war Folkmängden 599. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Moderkyrkan.

Lerdala, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, är Annex til Bergs Pastorat, samt innehåller 15.6 Mantal. Rådande jordmånen är lera, jämte något sand och swartmylla. På skog är i allmänhet brist, utom wid några hemman, som äga egna hjelpeliga skogar. Utsädet är: wete 5 tunnor, råg 115, korn 7, hafra 40, blandsäd 37, ärter 8, potäter 18 tunnor. År 1810 war Folkmängden 586. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Sparresäter, och

C c