Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/613

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
602 RES
RES

från Småland, och til det sednare behowet sten brytas på Alwaret och hemköras. Utsädet är 1450 tunnor af wete, råg, korn och hafra. År 1810 war Folkmängden 989. — Resmo Sokn innehåller 18 förmedlade Mantal. År 1810 war Folkmängden 486. Resmo Källa nedanför Resmo Gård är den största och skönaste källa som finnes på Öland, har så ymnig wattu-tildrägt, at dess aflopp driwer en liten qwarn med öwerfall.

Resta, en Sätesgård uti Nysätra Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, utom på de 15 torpen, som höra härunder, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad, med en trägård.

Restad, en Sätesgård i Småland.

Restad, en Kongs Ladugård uti Naglum Sokn i Wästergötland, är anslagen på lön åt Landshöfdingen i Wänersborg.

Restenäs, en Sätesgård uti Restered Sokn i Bohusland, äger öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, prydlig mangårdsbyggnad, lider brist på skog.

Restered, en Sokn i Bohusland och Fräkne Härad, är Annex til Forshälla Pastorat, samt innehåller 14 Mantal. Marken är mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. På skog finnes någorlunda hjelpelig tilgång. Utsädet är 140 tunnor. År 1805 war Folkmängden 435. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Reutersberg, en Sätesgård uti Säterbo Sokn i Wästmanland, äger 20 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog. Mangårdsbyggnaden består af 2 flygelbyggningar af trä, men ladugårdsbyggnaden af sten. Trägården är ordinärt stor och wäl anlagd, samt har et drifhus. Wid Gården är et ansenligt

tegelbruk, wäl beläget wid Arboga-ån för transport så sjö- som landwägen. Här är ock 1 mjölqwarn med 1 par stenar och 1 sågwärk.

Reutersberg, en Sätesgård uti Hulared Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger mellan 20 och 25 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad, med en trägård.

Rewelsta, en Sätesgård uti Altuna Sokn i Upland, äger 40 tunnors utsäde i öpen åker, ymnigt höbol, föga hjelpelig skog, liten men wacker mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Rewesjö, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Swenljunga Pastorat, samt innehåller 13.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består af sandblandad swartmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 162 tunnor. År 1805 war Folkmängden 311. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Rewesjöholm, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger mellan 25 och 30 tunnors utsäde, måtteligt höbol, ymnig skog, mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Rewinge, på Kartan Räwinge, en Sokn i Halland och Halmstads Härad, är Annex til Getinge Pastorat, samt innehåller 29.2 Mantal. Marken är på wästra sidan bärgaktig, men för öfrigt någorlunda jämn och lågländt. Rådande jordarten är lera. På skog är brist. Utsädet är 600 tunnor. År 1805 war Folkmängden 493. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Bårarp.

Rewinge, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Silfåkra Pastorat, samt innehåller 6.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmå-