Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/905

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
894 WAL
WAL

Folkmängden 739. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Moderkyrkan.

Wallen, en Sätesgård uti Wåxtorp Sokn i Halland, äger 200 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, prydlig mangårdsbyggnad af sten, ansenlig trägård.

Wallentuna, et Härad i Upland och Stockholms Län, håller i widd 1.52 qv. mil, består af 133.6 Mantal, samt innefattar 6 Soknar: Wallentuna, Fresta, Hammarby, Wada, Angarn, Ösby. År 1810 war Folkmängden 3785. Befolkningen är således nära 2300 människjor på qv. milen.

Wallentuna, en Sokn och Consistorielt Pastorat i förenämnde Härad, håller i widd 0.57 qv. mil, samt består af 49.75 Mantal. Marken är i allmänhet bördig, ehuru mera stenbunden och bärgaktig än jämn. Rådande jordarten är lera. Östra delen af Soknen äger hjelpelig skog, men den wästra lider brist därå. Utsädet är 625 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1074. Kyrkan är belägen under 59 grad. 33 min. Polhöjd; 1.9 mil från Stockholm. I Soknen finnas 7 Herregårdar: Lindö, Löfsätra, Lingsberg, Molneby, Stora Mällösa, Beldesta, Olhamra.

Wallersta, et Consistorielt Pastorat i Östergötland, innefattar 2 Soknar: Wallersta, Moderförsamling belägen i Bobergs Härad, och Järsta, Annex, i Göstrings Härad, består af 48.4 Mantal. Utsädet är 700 tunnor. År 1810 war Folkmängden 919. — Wallersta Sokn består af 33.2 Mantal. Marken är jämn och slät. Rådande jordmånen är sandblandad lera. Skogs- Ängs- och Beteshagar äro tuwige och måsslupne och giwa litet hö och bete. Litet skog och risbränsle finnas til de fläste Hemman. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 617. Kyrkan

är belägen under 58 grad. 26 min. Polhöjd; 2.5 mil från Linköping.

Wallersta, en Sätesgård i Östergötland.

Wallersta, en Herregård uti Käreda Sokn i Småland, består af 2.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, swagt höbol, ymnigt af bok- och granskog, gammal mangårdsbyggnad af trä, liten trägård.

Wallhåf, en Herregård uti Jomkil Sokn i Upland, består af 2.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, hjelpelig skog, åbyggnad af trä, ansenlig trägård.

Wallie, en Sätesgård i Skåne.

Wallkärra, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Stångby Pastorat, samt består af 7.8 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Ingen skog finnes. Utsädet är 350 tunnor. År 1805 war Folkmängden 393. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Walloxäby, en Sätesgård uti Östuna Sokn i Upland, angenämt belägen wid Sjön Walloxen, äger 25 tunnors utsäde, ringa äng och skog, prydlig åbyggnad af trä, wacker trägård i Engelsk smak, märkwärdig genom plantering af många Sibiriska, Amerikanska, Söder-Europäiska trän och buskar, bland hwilka flere af de ömtåligare, såsom sockerlönnen och mandelträdet flere år uthärdat wintrarne. Här förwaras en dyrbar naturalie samling inom djurriket, hwilken täflar med de största i Europa.

Wallsjö, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, är Annex til Sandsjö Pastorat, samt består af 18 Mantal. År 1810 war Folkmängden 421. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Eksjö Håfgård.