Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/971

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
960 WÄS
WÄS

Soknar, hwaraf 24 äro Moderförsamlingar, eller äwen så många Pastorat, med 70 Annexer. Därtil komma större Delen af Åsarp, samt större och smärre Bitar af Åsaka, Smula, Botnaryd och Bjurbäck. Folkmängden uti alla dessa församlingar, jämte Bitarne steg år 1805 til 56,164. Carlstads Stifts Andel uti Länet innefattar hela Dalsland, utgörande 3 hela Prosterien, 2 Soknar: Torskog och Wårwik, hörande til Blomskogs Pastorat i Wärmeland, samt Stycken af Sillerud och Swanskog. Denna Stifts Andel innefattar 1 Stad och 43 Soknar, af hwilka 12 äro Moderförsamlingar, eller äwen så många Pastorat, med 32 Annexer, utom Andelarne i Sillerud och Swanskog. Folkmängden uti alla härtil hörige församlingar steg år 1805 til 41,810. — Hwad Rättegången beträffar, så utgör större Delen af Länet en Lagsaga, kallad Wästgöta och Dals Lagsaga. Inom detta Län inbegriper denna Lagsaga 6 Häradshöfdinge-Jurisdictioner, hwilka äro indelte i 17 Härad: Wäne, Flundre, Bjärke, Ale, Wätle, Kullings, Gäsene, Ås, Wedens, Bollebygds, Marks, Redwägs, Kinds, Sundals, Nordals, Walbo, Tössebo, Wedbo. Utaf dessa 17 Härad höra de 12 förre til Wästergötland och de 5 sednare til Dalsland. I anseende til Militäriska författningen, så underhåller Länet 208 man af Wästgöta Dragon-Regemente, 1191 man af Älfsborgs Infanteri-Regemente, 900 man af Wästgöta Dals Regemente, samt 87 Rotar Kronobåtsmän. Angående Bärgswäsendet, så höra Järnwärken i detta Län til Wärmelands Bärgslags Bärgmästardöme, samt utgöra tillika med Filipstads Bärgslag et Bärgsfögderi. Uti Länets Andel i Wästergötland finnas inga Järnwärk, utan endast i Dalsland. —

Länet innefattar 5 Städer: Wänersborg, Borås, Alingsås, Ulricaehamn och Åmål, samt 244 Soknar, utgörande tilsamman 57 Pastorat. Följande Tabell wisar dessa Pastorat, samt deras Folkmängd år 1805.

i Wästergötland:
Pastorat: Folkm.
Wänersborg 4094.
Tunhem 5046.
Romeled 3588.
Mällby 3566.
Skepplanda 4954.
Östa 909.
Stärkered 2358.
Lundby 4795.
Alingsås 4054.
Hol 1171.
Lena 2457.
Halljunga 1438.
Algustorp 1651.
Nårunga 1555.
Björke 1126.
Gällby 450.
Eriksberg 920.
Skölwened 1194.
Od 1622.
Hällesta 322.
Kärråkra 470.
Hällsta 1783.
Wing 2222.
Rångedala 3268.
Borås 4429.
Bredared 2344.
Bollebygd 3376.
Seglora 3056.
Örby 2798.
Torstorp 1756.
Kongsäter 1990.
Istorp 2496.
Surteby 2233.
Berghem 1459.
Sätila 2837.
Åsaka 80.
Åsarp 1399.
Blidsberg 1243.
Böne 2259.
Ulricaehamn 2551.
Hösna 1668.
Botnaryd 194.
Bjurbäck 63.
Tranemo 2587.
Dalstorp 2101.