Sida:Drottning Kristina 1.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

100

på Kristinadagen en stor ringränning, der man utdelade flere priser af ej mindre än 1,000 riksdalers värde. Under Juni och Juli månader höllos på hofvet, eller bland dess herrar gästabud nästan hvarenda dag[1].

Drottningens gränslösa frikostighet flödade oförminskad. Se här några exempel, blott få bland många! I Mars skänkte hon åt staden Augsburg 5,000 riksdaler till uppförande af en luthersk kyrka. Åt Kurpfalts eftergaf hon vid samma tid 61,000 gyllen, d. v. s., hälften af hvad nämnde land skulle enligt westfaliska freden åt Sverge betala. Portugisiska sekreteraren Macedo, hvilken i April blef af drottningen med hemliga uppdrag skickad till Italien, erhöll en guldkedja om 1000 dukater och dessutom 2,000 dukater i respenningar. Boeclerus, som endast två år varit anställd i Sverges tjenst, fick vid afskedet en guldkedja om 200 dukater, dessutom 4,000 riksdaler i handom, samt underhållsbref på 800 riksdaler årligen. Vid samma tid reste äfven Salmasius, hvilken knappt ett år varit i Sverge; han fick utom andra gåfvor äfven ett underhållsbref på 4,000 livres årligen. På samma gång for Freinshemius, hvilken likaledes blef med ytterlig frikostighet belönad. I Juni afreste också fransyska sändebudet Chanut. Kristina gaf vid afskedet åt honom sjelf en guldkedja af 1,000 dukater samt en silfverservis för 8,000 riksdaler; åt hans fru ett smycke för 8,000 riksdaler; åt hvardera af de tre sönerna en guldkedja af hundra dukater; åt hvar och en af hans följeslagare en mindre guldkedja med drottningens porträtt. — Genom Sverge reste vid samma tid S:t Amant, en medelmåttig fransysk versmakare, i synnerhet utmärkt för oanständigheten i sina skrifter. I Frankrike blef han föraktad. Kristina skänkte honom en kedja om 300 dukater, en pung med 1,000 blanka dukater, samt ett underhållsbref på 1,000 riksdaler årligen.

  1. De la Gard. Ekebl. bref. T. 1. d. 12 Juni, 23 och 29 Juli 1651.