Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


At koka Kåhl på thet

Potta/ om en wil och thet så behöfwes/ så kan man först siudha Köttet och Flesket / sampt Metwursten halffsudin eller meera/ och så sedhan läggia Kåhlen ther uthi/ och man måste för all ting intet spädan medh meera watn/ ty tå blifwer han swart/ och ther som han wore förmagher/ så kan man medh några skedhar Grytsteeksoppa hielpan i stadhen för Flesket/ Köttet och Met Isterkorfwen/ om en så behaghar/ så kan man hafwa ferskt Oxekött ther i/ och om han är förmagher/ så tagh Grytsteeksoppa til hielp.

Insylta Suurkåhl at koka.

Godh insylta Suurkåhl then kokas på samma sättet medh Flesk/ rökt Fårekött och Met-Isterkorff medh ferskt fett Oxekött/ och ferskt Fårekött går ock medh wäl til.

Grön Kåhl om Wåren.

Äre många slagh som man til Kåhl brukar/ them hwar Huusswärd bäst kenner/ them kokar man ock på samma sättet/ eller huru som thet en behaghar. Sombligha plägha hafwa Gryyn ibland then gröna hackade Kåhlen/ men alla kunna thet intet fördragha.

Än at koka Suurkåhl/ som man medh Ättikia kan göra suur.

Om man wil tagha hwijta heela

Kåhlhufwen/