Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
gemena sättet.

Kåhlhufwen/ och blädha bladhen sachta nedhan til/ 3. st. tiocka/ och see til om man kan få skära thet innersta Hufwudh uthaff Kåhlstocken/ sedhan så tagh hwijt Suurkåhl eller thet Hufwudet tu uthskar/ och hacka thet wäl smått/ lät så smält Smör ther på/ och lät ther i några små heela Lökar och Sucker/ är thet färsk Kål så slå en godh skeedh Wijnättikia ther til/ wäl i hoopa rörd/ och fyll thetta i the förra Kåhbladh igen/ gör wäl tätt eller bindt thet i hoopa medh ett klädhe/ och lät thet siuudha i en Potta i 2. Tijmar medh laghom watn på/ och när som thet är wäl sudhit/ så lägg thet på ett Durchslag/ eller ther som watnet wäl kan rinna ther ifrån thet mästa man kan/ tagh så stött Mandel medh litet Wijnättikia ther til/ och rijff thet alt wäl smått/ gör thet som en Soppa/ och när watnet är aff Kålhufwen luppit/ så lägg them på ett faat/ och slå thenna Soppan ther uppå i fatet/ strö litet Caneel stött medh Socker i hoopa blandat omkring på brädden.

Grön Kåhl.

Tagh tuu eller try gröna Kåhlhufwud/ tagh bort the ytterste bladhen/ och tagh 6. eller 7. stycken Lökar och hacka them rätt små i hoopa medh Kåhlen/ och lät så i en Potta eller i en Kiettel/ och ett gott stycke Smör ther i/ och ett stycke halffsudhit Oxekött/ lät så wäl siudhat i hoopa/ tagh 1. eller 2. Egg och sööt Grädda/ röör thet

wäl
A v