Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At koka Khål på thet

wäl först i hoopa/ och lät laghom kokas/ medh örterna gör ther på som tu wilt.

Hufwudhkåhl/ Blumkåhl/ och Sofoijekåhl.

Tagh samma Kåhl /gör honom reen/ skölgh honom/ och lät honom sedhan i en Potta eller förtent Kiettel/ och lät honom litet meera än halff-siudhas/ sedhan lägg honom i ett Durchslagh/ och lät watnet wäl rinna ifrån honom/ skär honom sedhan någhot grofligh/ och tagh Hwete-Sembleskijfwor och lägg Kåhlen ther uppå/ och skär them sedhan medh Kåhlen sunder/ och tagh så månge Egg som tigh lyster/ 8. eller 10. och slå ther til ett Stoop meera eller mindre godh sööt Grädda/ röör thet wäl ihoopa medh en Wisp/ och lät thet i then sunderskurna kåhlen/ och Hwetebrödh/ och skär ther uthi Meyran/ Isop/ Salwiebladh/ Rosenmarin/ lijka myckit aff hwart slaghet/ lät Russin ther i och gör thet sött medh Socker/ lät sedhan Ingefära/ Neglikor/ reffna Muskater/ Muskateblommor/ och saltat lagom/ och baka tigh en Torta och slå alt thetta i then/ och baka then sedhan i en Retortepanna laghom/ och när hon är bakat så slå blandat Caneel och Sucker ther ofwan på/ så är hon färdigh.

Hwijt Hufwudkåhl.

Hwijt Hufwudkåhl kan man på samma sätt

koka/