Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
gemena sättet.

koka/ allenast när Tortan är färdigh/ at man tå tagher thet hwijta aff Egget/ wäl sunderrördt/ så tagh en fiedher och stryk thet hwijta öfwer Tortan/ och hålt ett Spiäl medh Glödh ther öfwer/ så thet torkas/ är icke en gång nogh/ så gör så många gångor som thet behöfwes/ och wäl igenom bakat.

At koka Kåhl.

Man tagher twå reena glaserade Pottor/ och lägg i then Pottan som ofwan på skal hwelfwas ett heelt Kåhlhufwudh/ sedhan så lägg ett Kåhlbladh/ sedhan lägg ther på Eenesticker/ och täpp thet sedhan igen medh Deegh/ och i then andra lät wijn uthi/ och hwelff then andra Pottan ther ofwan på/ och gör them tätt til medh Deegh/ sätt Pottan på en Grytfoot/ så Wärman kan komma rätt under Botnen/ och lät siuudha/ när thet är sudhit/ så tagh Pottorne från hwar andra och lät blifwa kalt/ wijnet slå i een Panna och Brökummen/ och lät siudha/ skär Kåhlhufwudh sunder och slå Soppan ther öfwer.

Allahanda Kåhl at koka.

Siuudh honom först wäl i watn/ lät sedhan watnet wäl rinna ther ifrån/ sedhan i en fersk Köttsoppa åter kokas/ sedhan läter man aff Swijn eller Grytsteeksoppa ther öfwer.


Spij-