Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


gemena sättet.

lossa the yttersta Bladhen 3. eller meera ofwan ifrån Kåhlhufwudh/ och achta at the intet gå sunder och skär så subtiligen aff Kåhlståcken in under Hufwudet/ så samma bladhen fölia then understa deelen/ tagh så hufwudet och hacka thet wäl smått och blanda ther i gröön Persilia/ Egg och Grädda/ och litet Corinter/ och fyll thet i Kåhlhufwudet igen/ lägg Smör i och gör ofwan tätt/ och sätt sedhan i en Potta i en laghom warm Baakugn/ så thet steekes wäl bruunt/ så tagh thet uth och lägg thet på ett faat/ wil tu hafwa örter ther på/ eller ibland/ thet står tigh fritt.

Kåhl för en arm Gesäll.

Tagh Kåhl/ siuudh honom wäl/ och slå sedan godh Wijnättickia och Smör ther på/ litet Ingefära/ lät wäl siudhan/ och giff så honom up/ wilt tu läggia Hwetebrödhskijfwor ther under/ och slå up i fatet och giff sedhan up.

Huru Kåhl skal fyllas.

Först skal taghas Kåhlhufwud som är intet myckit hårdt/ och skära ther ett litet Låck på/ tagh så sööt Grädda/ 6. Egg/ Corinter / Peppar och litet rijfwit Brödh och smält Smör/ röör thet wäl tilhoopa/ häll så medh en Skeedh emellan hwart Bladh/ bindt thet wäl tilhoopa/ tagh så en reen Potta som är rätt trång/ at Kåhlhufwudet

får