Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
At koka Erter.

får nappast rum ther i/ ther til skal Soppan wara aff watn/ Smör och Peppar och litet Salt/ lät thet så rätt wäl siudas/ at Kålhufwud blifwer rätt blött och sudhit/ klyff thet så i 2. deelar/ och lät ther så reent Smör uppå/ häll så sielfwa Soppan uthan kring Kåhlen på fatet/ ströö Salt och litet Peppar ther på/ så är thet färdigt.

At koka Erter.

Först på thet gemena sättet medh Flesk och röckt Fårakött och Metwurst.

Andra medh ferskt Oxekött och tunna Fleskskijfwor om en så wil.

Kokas ock Flundror medh Erter/ torra och gröna om man så wil.

Kokas Erter medh Ättickia och Smör uthi/ och skal Ettickian intet slås i förr än Erterna äre sudhna.

Erter sudhna och til Moos reffna/ och medh steeckt Brödh i och Smör.

Än en Ertesoppa.

Sätt Erterna i stöp/ så at thet fnaset som är på them lösnar wäl/ och siuudh them sedhan och hält så watnet aff/ och rijff them til Moos/ och tryck them genom ett Durchslagh wäl medh samma watn the äre sudhna i/ och gör laghom tiockt/ och slå them sedhan i en Potta/ lät wäl Smör i/ litet Peppar och Saffran så thet blifwer laghom

gult/