Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At koka Erter.

gult/ tagh så Hwetesembleskijfwor/ skär bort thet bruna och lägg them i ett faat runt om kring/ och när som Ertesoppan är färdigh/ så slå henne ther på/ och ströö litet Salt och Peppar på Brädden.

Man kan på samma sättet koka them uthan Saffran/ och hafwa Peppar/ Ingefära/ stött Caneel/ och litet Salt och Smör/ och slå them så på Hwetesemblor i ett Faat/ och ströö på Brädden.

Koka medh gröna Erter/ weta alla at thet skeer medh unga Höns/ ungdt Fårekött/ och för sigh allena siudhas the.

Än Erter at koka.

Man tager en Järngryta halff medh watn/ och en Leerpotta glaserat/ och fyller medh Erter/ och binder til medh ett Linneklädhe/ och stielper up i Järngrytan/ doch måste Pottan passa rätt i Grytan/ och låter så siudha them/ sedhan slår man ther på hwadh feet Soppa eller Flesk såsom en wil/ och lät them litet ther i siudha.

Erter som äre sudna läter man sedhan i en förteent Kiettel och en osaltat Köttsoppa ther på/ låter thet litet siudha/ sedhan smält brunt sudhit Smör och hacka gröna Krydder ther i/ och lät litet siudhat/ rätta sedhan an.

Ett Ertemoos.


När