Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra soppa på allah. steeker.

skalan såsom brukelighit är medh warmt watn/ lät honom i en Panna/ steek honom allena så at han blifwer bruun/ lät honom sedhan i en Mortare medh några skijfwor Hwetebrödh/ doch alt thet uthan kring affskurit/ och stööt thet wäl tilhopa thet bästa man kan/ låt så wijn ther på/ och gör thet så tiockt at tu wäl får thet genom ett Durchslagh/ lät thet sedhan i en Potta wäl siudha/ gör thet medh Sucker/ Wijn suurt/ och litet Ettickia eller sött/ som tigh lyster/ lät Ingefära/ Muskater/ Muskateblommor medh litet Smör/ om tigh så behagar/ och slå thet på hwadh Steek tu wilt.

Ett annat Sätt.

Tagh Wijn och Wijnättickia/ slå Egg ther uthi röör smått ihoop och lätt siudat til thet blifwer laghom tiockt/ tu må tagha Löök och låta siudha först i watn wäl sedhan blanda them ther til at the sedan siuda medh/ the gifwa en godh smaak/ medh Sucker gör thet så sött och suurt som tu wil/ lät örter ther i/ Muskateblommor/ Ingefära/ Saffran/ lät thet siudha medh/ och slå thet sedan på hwadh steekta Foglar som tigh behaghar/ wil tu hafwa litet Smör ther i/ thet står tigh fritt.

At koka Sodh på Hierpar och Rapphöns.

Tagh them och siuudh them wäl/ och tagh en steekt Höna/ och skäär henne mitt i tuu/ och tagh

halff-
B