Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til at slå

halffparten och skäär henne wäl små/ lät henne i en Mortare och stööt henne rätt wäl små/ och lät ther på aff Sodhet som Foglarna äre sudhna i/ med några Persilierötter/ krysta thet wäl sedan igenom ett Durchslagh/ och lät thet sedhan på Foglarna igen/ och lät Ingefära/ Peppar/ Muskateblommor och Saffran/ och lät upsiudhat/ saltat westu sielff/ giff thet så uppå Fatet/ ströö örter på Brädden.

Ett annat Sätt.

Koka Höns eller Foglar/ och lät them wäl siudha/ tagh all Leffren och steek en skijfwa Hwetebrödh eller twå/ och lät medh Leffren i hoop i en Mortar medh några Rijssgryn som förr äre wäl sudhna i watn/ stöt alt wäl smått/ och lät så aff Sodhet ther på/ som Hönsen eller Foglarna äre sudna uthi/ och när thet är alt wäl stött och smått/ så krysta thet igenom ett Durchslagh/ lät så samma Sodh på Hönsen igen/ medh Muskateblommor/ Ingefära/ Saffran/ och lät wäl siudhat/ giff sedhan up.

Ett annat Sätt.

Steek en Orre eller Rapphöna halffsteeckt/ sedhan tagh Wijn/ lät suura Sweskon och torra Kirssebäär ther i siudas/ stöt alt smått i en Mortare/ drijff thet sedhan genom Hårsichtet wäl/ så intet aff Stenarna gå medh igenom/ och lägg först steeckta Hwetebrödskijfwor ther i/ så at alt

drijff-