Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steker.

drijfwes genom Hårsichtet eller ett Durchslagh/ lägg så then halffstekta Orren i then Soppan/ lät honom wäl siuda up medh Peppar/ Ingefära och Neglikor/ gör medh Sucker sött såsom tu wilt/ giff sedan up thet.

At koka Höns medh Pommeranser.

Siuudh först Hönsen/ och när som the äre sudhna slå aff watnet/ och låt wijn ther på igen/ är thet förstarckt/ så kan man hafua af watnet något ther til/ tag Pommeranser och skala them/ och lägg them i en Kiettel til Hönsen/ och lät ther Caneel/ Ingefära/ Muskater och Muskateblommor och Saffran medh Sucker/ och lät wäl siudat up/ giff sedhan up/ Smör och Salt lagha medh som tigh täckes.

Höns eller andra Foglar med Lemoner at koka.

Tagh 3. eller 4. Lemoner/ meera eller mindre/ hacka eller skäär them wäl små medh Hwetebrödh/ tagh Corinter ther til och en godh deel med wijn/ lägg ther uthi halffsudna Höns/ och sätt på Eelden at siudhas/ lät Peppar/ Ingefära/ Muskateblommor/ Caneel/ Saffran/ lät Sucker ther uthi/ saltat laghom/ och giff så up.

På ett annat Sätt.

Skäär sönder Hönsen eller Fogelen/ och siuudh them medh Persilierötter/ Lemoner

der-
B ij