Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til att slå

sunderskurna/ grön Persilia/ lät alt wäl siudhas i hoop/ stööt thet andra medh någhot Hwetebrödh wäl sunder/ tryck thet genom eet Durchslagh och slå thet sedhan på Hönsen igen/ lät örter på som thet förra/ när thet är sudhit/ om tigh så behagar så skäär sudhna Lemoner sunder/ och lägg them ofwan på/ när som thet är upgifwit.

Unga Höns på Pålensk at koka.

Skär honom sunder/ och wäl reen twättat/ och lät i en reen Kiettel/ lägg några skalade Lökar ther til/ lät ther på reent watn och lät wäl siudhat/ skummat wäl/ saltat litet/ när thet är sudhit/ så lät Sodhet genom ett Durchslagh wäl löpa/ ther ifrån tagh så Löken och rijff honom wäl sunder/ och drijff honom genom ett Durchslagh/ slå så honom medh Sodhet på Hönsen igen/ medh örter som tu thet wil/ lät wäl siudha/ och giff sedhan up.

Rapphöns/ Kramsfoglar och Kyklingar sampt ungt Fårekött/ thesse Persedler kan man på et maneer medh Persilia koka.

Lät them i en Kiettel/ lägg wäl reengiorda Persilierötter ther til/ tagh så uth Persilierötterna när som the äre wäl sudhna/ tagh så halsen/ Lefren/ och ett eller tuu stycke aff Hönset medh något rifwit Brödh/ stööt thet wäl smått i hoop/ lät aff Sodhet ther til/ så går thet theste bättre igenom

Durch-