Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til at slå

wäl/ och at hon intet brännes/ tagh så skalat Löök/ skurin i tunna skijfwor/ och lät i en Steenstekepanna som diuup är/ eller förtenat Koppar- eller Messingzpanna och lät Löken ther i/ ther på lät en lagom feet Grytesteeksoppa och lät thet siudas/ tagh så then steekta Hönan och krossa henne i alla Lederna/ lijkwäl så hon hänger i hoopa/ och lägg henne ther up i/ och slå Ingefära/ Muskateblommor och Caneel ther i/ och ett halfft Qwarteer Rosenwatn/ och täck igen medh ett Faat eller Pottelock/ och lät wäl siudhat så Sodhet blifwer laghom/ så är thet färdigt/ saltat som tu wil.

At steeka en Hara

Tagh en Hara och halffsteek honom/ tagh honom så aff Spetet/ och skär honom i stycken/ och lät them i en Potta och slå laghom ölättickia ther på/ och tagh så Harans Blodh/ eller annan blodh och refwin Pepparkaka/ och lät så siudhat och rör wäl ther i/ så thet icke löper i hoopa/ lät thet wäl siudha/ lät skala små hackat Löök i en Steenpanna/ och lät steeka Löken wäl theri bruun/ och slå honom i ett Durchslagh/ så Smöret rinner wäl aff honom/ och lät så löken ifrån Haran/ och och lät Peppar/ Ingefära/ Neglikor/ tagh små skurna äplen/ små Rusin/ lät litet siudhat medh litet Sucker och Honung ther i/ och gör thet guult medh Saffran/ och giff up.