Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steker.


På samma sätt kan man Råbockar/ Hiortar/ Tiederhanar och Orrar koka.

Tagh ungdt Oxekött/ förwäll thet wäl/ och gör en lijka sådana Soppa på/ guul eller swart.

At koka en Hara.

Tagh en Hara skär honoms sunder/ och tagh en fersk Grytesteeksoppa och blanda i wijn/ och lät Harans Blodh ther i/ och några skijfwor eller refwit Hwetebrödh thet yttersta bortskurit/ och små löök om tu så wilt/ men tag äplen och skär them små ther i/ lägg så Harans kött ther i/ lät siudhas en godh stund/ och röör ther i så at thet icke löper i hoopa/ tag så Köttet wäl uth aff sodet/ och lät thet rinna från/ ther igenom ett Durchslagh/ lät sedan Brödhet/ Äplen/ Löken och stööt thet wäl smått/ så thet kan gå medh i genom ett Durchslagh i Pottan igen på Harekötet/ lät sedhan siudhan til han hafwer nogh/ lät litet salt och Smör ther i/ och Peppar/ Ingefära och Neglikor/ och lagha at alt är wäl sudhit/ och giff så up.

Äple och Lööksoppa.

Skala Äple och skäär uth Kärnhusen/ siuudh them i watn/ doch litet/ så the blifua til ett moos/ lät så stå them/ tagh Löök skalan och skär små/ och blanda them medh Äplen i hoop/ och stööt alt rätt smått/ lätt wijn eller öölättikia ther på/ ock lät thet wäl siudhas/ och skummat wäl/ tagh Smör

eller
B v