Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til at slå

eller thet feeta som dryper aff en Steek/ lät wäl siudhat i hoopa/ lät litet Neglikor ther uthi och Ingefära/ thenna Soppa kan man slå öfwer Steek eller annat Kött.

Lamb medh Soppa på.

Tagh ett ungt Lamb/ slachtat och skär thet sunder i stycken smått och siuudh thet wäl/ och tagh så Löök/ skalan och hackan sunder wäl/ lät honom i en Panna och bruunsteek honom/ sedhan tagh wijn eller Wijnättickia lät then steekta Löken ther uti/ lät Ingefära/ Peppar/ Muskateblommor/ Saffran/ och blanda thetta så i thet Sodet som lambkötet är sudhit uthi/ och lät på Köttet/ och lät wäl siudhat/ Salt kräfwer sigh sielfft.

Ett annat sätt.

Siuudh först Köttet/ tagh sedhan halffparten aff Sodet/ lät litet ättickia ther i/ och torra gnuggade Salwiebladh/ litet Salt/ man kan taga andra torra eller gröna fleera slagh ther i/ och låta thet sedhan siuudha/ i hoop medh Köttet kokas/ thet lät sompt bort aff thet öffriga watnet/ så thet blifwer icke förtunt.

At Koka medh Löök Fårekött eller Foghel.

Lät thet först wäl siudhas tagh så skalat Lök och hacka honom sunder/ lät Löken uthi en Potta/ och lät på honom fersk Grytesteeksoppa medh

litet