Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steeker.

litet Smör/ och lät thet wäl siudha/ slå watnet aff Köttet eller Foglen/ och lägg them i thetta sodhet och lät them wäl siudha/ lät Peppar/ Ingefära/ och Saffran ther i/ Sodhet måste wara laghom tiockt.

En ung Oxesteek.

Tagh Kött aff en Oxe uthan Been och någhot fet/ lägg henne i kalt watn öfwer natten/ slå henne medh en Knippel så blifuer hon möör/ salta och steek henne halffsteeckt på ett Halster/ sedhan tagh Wijn och litet Ettickia/ skala och några Lökar och skär them små/ tagh Cummin så myckit tu wilt/ och skär 4. eller 5. Eplen små och blanda thet wäl i hoop/ lät örter ther på som tu wilt/ lät så steekan i en Järn eller Koppar förtent Panna medh Låck/ thet lägg igen/ när alt är ther i/ lägg Eelden öfwer och under/ och lät så stå til thes tu meenar thet är nogh/ så lät thet uppå ett Faat.

Een ung Oxesteek som skal sättias kall på Bordet.

När som Steeken är rätt wäl tilhuggen/ så skal man läggia henne 4. eller 5. Nätter på en ort som laghom kalt är/ sedhan skal hon laghom förwällas/ och låta henne wäl blifwa kall/ så skal hon läggias i Ättickia 7. eller 8. daghar/ Flesket som hon skal speckas medh/ icke uthanpå/ uthan mitt igenom/ skal wara fersk och en lagom fingers tiock och rylas i Peppar och grant Salt/ igenom

stickan