Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til at slå

stickan med en Nål ther til giord/ lät sedhan steekan i en Panna medh Löök på/och en Pijp på Låcket fingers högh/ som ångan kan gå igenom/ och så stoor at Steeken intet rörer widh Pannan uthan botnen/ lät så litet watn ther i och Låcket på/ och sätt henne i en Ugn at steekas/ eller lägg Eeldzglödh öfwer och under/ så steekes hon wäl/ til thes man tå troor hon är wäl igenom steeckt/ så tagh henne uth och lät henne blifwa kall/ hon kan några daghar förwaras effter som hon är stoor til.

Thenna Soppa skal kall slås ther på.

Tagh bruunsteeckt Hwetebröd/ rijff thet rätt wäl sunder/ lät litet Wijn ther på medh Sucker/ Peppar och Caneel/ man får och wäl tagha refwin Pepparkaka ther til medh Muskateblommor/ Neglikor/ lät thet så koka til thet blifwer tiockt/ när thet är kalt så slå thet öfwer Steeken/ man kan ock slå thetta warmt på warma saker.

Ungt Oxekött at koka medh en Lööksoppa öfwerslaghen.

Siuudh Köttet wäl igenom något salt/ tagh så löök/ skalan wäl så myckit som tu wilt/ och gröna Wijnbär/ Persilierötter/ litet grön Persilia/ och litet Hwetebrödh/ tagh så aff samma Sodet/ som Köttet är sudhit i medh thet fetesta/ lät alt thetta ther uthi/ och lät wäl siudhat/ så thet går alt sunder/ och blifwer laghom tiockt/ och när Köttet

ligger