Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steeker.


ligger warmt på Fatet/ så slå thenna Soppan ther på.

Ett annat.

Tagh så många Lökar och skala som tu wilt/ lät wijn eller ättickia ther på/ lät rätt wäl siudhat smått sunder/ gör thet medh watn lagom suurt och slå öfwer Köttet.

Ett annat.

Tagh Wijnbär/ Salwiebladh/ grön Persilia/ 2. eller 3. Lökar/ och siuudh thet wäl i Köttsoppan så thet blifwer lagom tiockt/ och slå så på eller öfwer Köttet.

Ett annat sätt.

Tagh ett stycke ferskt Oxekött på Bröstet eller annorstädhes/ som är någhot fett/ twetta bloden wäl aff thet/ lät någhot Salt ther i/ och när som thet en godh stund sudhit hafwer/ så tagh thet och slå Sodhet aff medh thet feeta/ och slå så öölättickia ther på igen/ lijka så myckit tu slogh aff Soppan/ och lät en laghom Näfwa Salt ther i/ och lät så siudhan til Köttet är fullsudhit/ och gör ther på en Soppa som på annan Willbrådh.

At koka ungdt Oxekött.

Siuudh ungdt Oxekött wäl medh Salt så thet blifwer wäl sudhit/ skala Löök så myckit tigh täckes/ lät ther til omogna Wijnbär och gröön hackat Persilia/ och siuudh thet i feet Köttsoppa/ och slå thenna soppa på köttet i fatet/ wil tu så kan tu skära Brödh ther under.


Ett