Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steeker.

medh Hwetebrödskijfwor/ uthan ock slå thet öfwer een heel Steek.

Fylta Morötter.

Tagh någhot stoora Morötter/ och hola them uth thet bästa man kan/ tagh så Kalfwe- och Fårekött/ medh ferskt ungdt Oxekött och litet Flesk/ Köttet skal wara förwällat/ och hacka thet wäl smått/ och slå thet guula aff Egget ther til/ medh litet Corinter/ blanda alt wäl i hoopa/ och fyll ther medh Moroten/ och skär en Prop i holet så intet faller uth/ koka them sedhan i samma Sodhet som Köttet förwällas i/ gör laghom Sodh medh Meiran och någhot fett ther på/ man kan tagha så många en wil/ man kan och fylla them medh hwadh en wil/ man kan och steeka them i Smör bruuna/ man kan göra en guul soppa ther på.

At koka Lambekött medh Morötter.

Tagh Morötter/ tiocka som ett finger/ och tagh fåretarmarna när the äre wäl reena giorda/ och rista them up/ och sno them kring om Morötterna/ så Roten intet synes/ fäst ändan wäl/ och när som tu siudher Köttet så siuudh thetta medh/ och gör gott Sodh medh Morötterna ther på/ och tagh bort thet som tu ändan på Tarmarna fäst hafwer.

At koka medh swarta Wijnbär.

Tagh
C