Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Allahanda Salat.

Tagh Turkeska Bönor/ siuudh dem/ lät them blifwa kalla/ och slå Olia/ Ättickia och Salt på.

Tagh Suckerrötter/ gör wäl reena/ förwäll them/ och när the äre kalla/ lät Olia / Ättickia och Salt på.

Rödh Hufwudh Lactuca/ Hwijt Hufwudh Lactuca.

Rödh Hufwudhkåhl förwällat litet/ sunderskurin medh Olia/ ättickia/ om han ligger litet i ättickian/ så blifwer han rätt rödhbruun.

Endiwiæ Salat kan förwaras in på Winteren.

Endiwiæ Stengel förwälles medh Olia och Ättickia.

Spansk Lactucæ Salat.

Tagh unga Pumponer som små ära/ skala them/ och skäär them lagligha och Kärnhuset uth/ förwäll them litet/ lät them blifwa kalla/ slå Olia/ Ettickia/ Salt ther på/och Peppar om tu wilt.

Syre Salat aff alle slagh/ somblighe kan man litet förwälla/ så äre the bättre/ effter the äre the förste om Wåren/ medh Winter Krassan.

Salat som är grön och ung/ förwäll honom/ slå Olia och Ättickia ther på/ man får intet förmyckit äta ther aff/ han purgerar temmeligh.

Cichuriæ Kruut thet som grönt är/ och förwällat/ må en göra suurt eller sött.

Cichurice rooten wäl reen skalat/ skäar

nan
C ij