Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Företaal.

Kiettler/ Påtter med Låck på/ sampt goda wälgiorda Slefwar/ uthan medh hol och hol/ thet samma kräfwer sig sielfft medh/ ett Instrumente fult medh hol som man kan tagha Fisk uthur Kiettelen medh/ och watnet rinner från/ och medh wackra små Stekespett/ ther man kan steeka små Stekar på/ Hierpar/ Rapphöns/ Kramsfoglar/ ther öfwer man sedhan en godh Soppa slå kan.

Thetta wil och behöfwas/ en Pasteye-Panna medh låck på/ och en Pijp på låcket giordt/ så ångan kan gå ther igenom/ ther i man steeker Oxesteek/ Hiortsteek/ Gåås/ och lägger Eelden öfwer och under/ man kan ock sättiat i en heet Baakung/ ther han ock wäl medh sitt Safft steekes igenom.

Behöfwes ock i Köket/ Grytefötter eller Treefötter/ ther man påsätter Kiettlarna när som behöfwes/ på thet man theste bätre får hafwa eelden ther under.

Eeldsköfflar at bära Glöden til hwar Kiettel/ ther som så behöfwes.

Så ock en krook til at lyffta aff Kiettlarna medh som Grepar äre uthi.

En Gaffel krökt effter Botnen på en Potta eller Kiettel/ så man kan stickan

ther