Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företaal.

ther under och så lyffta them aff Eelden medh.

Här finnes mäst Saffran at bruka/ men thet står alt til Kocken/ thet är meer för färghan skul/ än för smaken.

Men the andra örterna står och fritt/ dock lijkwäl äro the intet för många/ för then som wil hafwa wäl.

Här i nämpnes ock mäst wijn/ så står thet doch enom fritt/ om han wil tagha klart Söötöl/ Watn och Wijnättickia blandat/ är ock offta så godt som Wijn/ här med gör som en wil/ dock är bättre som bättre är.

Pepparkaka nämpnes och nogh här i/ hon är och bäst/ men ther som man icke kan hafwa henne/ så steeke Hwetebrödh wäl brunt/ så man kan stötat eller rijfwat/ gör thet samma/ men icke then smaken.

Örterna at strödha på Brädden på Faten/ nämpnas intet offta/ dock weet hwar och en wäl/ at thet måtte wara aff samma slaghet som thet kokas medh/ ther som thet göres behoff at strödha på Faatbrädden/ annars är thet en ödha och fåfängt/ och til intet nyttigt.

När man kokar Höns/ Lambekött/

Fisk
A iij