Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/306

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
294
Allahanda slags Frucht

öfwer dem, skakar sedan wäl om dem. Tag sedan ett käril, somdu wilt hafwa dem uti, lägg hwarftahls med några lagerbärsblad, hel muskatblomma, peppar, näglikor och canel, til des krukan blifwer wäl full, då tag en koppar-potta, som är oförtent, och slå så mycket winätikia der uti, at kierilet kan blifwa fult, som gurckorna äro uti, lät ätikian koka wäl up, slå den sedan på gurckorna så het som hon är, at det står wäl öfwer, och täck wäl igen, lägg ett örnegådt öfwer och kring kärilet, at de blifwa långsamt kalla, sedan lägg en bricka öfwer dem, med en liten sten uppå, at de hällas neder uti ätikian, och bindt sedan igen. På samma sätt syltas de ock uti glas, allenast man låter ätikian swalas, förr än man slår henne uppå, men när hon slås het uppå, hålla de sig bäst.

At insylta Augurckor.

Tag små och medelmåttiga augurckor, lät dem liggia en dag uti watn, sedan tag dem uhr watnet, och lägg dem uti ett käril, strö en hand full salt derpå, och lät stå dem. Tag sedan halfparten ätikia och haltparten watn, hwartil lägg peppar, muskatblomma och näglikor, och lät det up koka: när det är blifwit kalt, så lägg augurckorna, med dill och lagerbärsblad emellan,

uti