Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27
Potage af åtskilligt slag.


Potage af åtskilligt slag.

Potage Royal.

Tag ett godt stycke oxekiött af låret, jämwäl af kalf-och fårlår ett stycke, lät det kokas wäl mört, när det är först wäl twättat och skumat, ty all kiöttmat, som man koka wil, måste först wäl twättas; sedan sätt watnet uppå, och när det kokar up, lägg det i grytan och skuma wäl af. När det är skumat, lägg ett godt stycke smör uti, det giör hwit soppa, rosenmarin och salt; sedan tag ett åhrs gammalt höns, som är wäl skållat, at ei skinnet på något stalle är skadt, när det är wäl rent samt nätt uttaget, skär längs efter ut åt ryggen, tag in med fingret sachteligen, och lossa hela skinnet från kiöttet, at det ei går sönder: Hufwudet och halsen blifwa qwar sittiande; Sedan tag alt kiöttet af bröstet och låren, hacka det helt smått, som til en frecadell-mat med merg eller talg, hwetesemla blötter uti miölck, ägg, muskatblomma, peppar, salt, cardemummor och litet win; blanda detta wäl tilhopa. Sedan tag sex små kycklingar, som äro tre weckor gamla, och när de äro rengiorde, och fötterna afskurne, stoppa dem in uti skinnet pa hönan, tre på hwar sida, stoppa uti låren af hönan, och emellan

kyck-