Sida:En germansk julfest i Konstantinopel på 900-talet – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
35
SKOGSARBETARKOJA FRÅN HÄLSINGLAND.

från de delar af hären, i hvilka väringarna tjänstgjorde. Så också att vi från en senare tid veta, att väringarna verkligen deltogo i kejsarens julfirande. Den Georgios Kodinos tillskrifna boken »De officis» från midten af 1300-talet, skrifven som tillägg och utvidgning af De ceremoniis, säger i sin beskrifning af kejsarens måltid på juldagen: »Sedan komma också väringarna och önska många år på sitt språk, nämligen engelska, och genom att parvis hopslå sina yxor åstadkomma de stort buller.»

Jag skulle således vara böjd för att tro, att kejsar Konstantin Porphyrogennetos här gifvit oss den äldsta kända beskrifning af några skandinaviska julceremomier.

N. Sjöberg.


Skogsarbetarkoja från Hälsingland.

Kopparbergs och Hofors sågverks aktiebolags verkställande direktör herr Arvid Hernmarck har genom skogsförvaltare E. O. Hjälm i Bollnäs som gåfva till Nordiska Museets afdelning å Skansen