Sida:En liten lustresa.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

40


Nu vet du, hvarför jag tog af mig mössan för tjufven.

Min väg gick — välförståendes medelst en bro — öfver Svartåns utlopp i Roxen. Om denna Svartå veta våra geografer rätt intet att förtälja, och likväl har hon både många och stora förtjenster. Bland dessa må exempelvis anföras, att vatt­net deri är lika så vått — hvilket, hvad vatten angår, är en ganska väsendtlig sak — som nå­gonsin i Clarelfven eller Dalelfven eller andra för­näma strömmar. Men hvad som synnerligen höjer henne i mina — d. v. s. i en »fantasts» — ögon är, att de måhända ädlaste trän i Sverige växa på hennes strand.

Och hvilka äro då dessa »måhända ädlaste trän i Sverige»? frågar du, eller — rättare sagdt — jag, för att få berättelsen i gång, låter dig fråga så. De äro, svarar jag, tallar. Simpla tal­lar! utropar du. — Ja, min vän, simpla tallar; men när du förnummit historien om deras här­komst, skall du ej mer kalla dem simpla.

På Solberga gård, som ligger vid Svartån, bodde i konung Sigismunds tid en enkefru, som varit konungens amma. Då fejden utbröt emellan honom och hans farbroder hertig Carl, hade enkans son tagit sin dibroders, konungens, parti och måste derföre, liksom många andra, begifva sig i