Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/223

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
215
vi lemna eldslandet. — luftstrecket.

allmänhet af låga, afrundade, alldeles kala granit- eller grönstensberg. Sir J. Narborough kallade en del den ”Södra Ödsligheten” emedan ”det är ett så ödsligt land att skåda” och han kunde med fullt skäl säga så. Utanför hufvudöarne ligga talrika spridda skär, mot hvilka det öppna hafvets långa dyning oupphörligt rasar. Vi seglade ut emellan de östra och vestra Furierna, och litet längre i norr finnas så många bränningar, att denna del af hafvet kallas ”Mjölkgatan”. En enda blick på en sådan kust är nog att komma en landkrabba att en hel vecka drömma om skeppsvrak, faror och död; och med denna anblick bjödo vi för alltid farväl åt Eldslandet.

Den nu följande afhandlingen om luftstrecket i Sydamerikas södra delar med hänsyn till dess naturalster, om snögränsen, om glacierernas ovanligt låga nedstigande och om bältet för den eviga isen på de antarktiska öarne, kan förbigås af den, som icke är intresserad af dessa märkliga ämnen eller också behöfver han endast läsa återblicken i slutet.

Om luftstrecket och naturalstren i Eldslandet och på Sydamerikas sydvestkust. — Följande tabell visar medeltemperaturen på Eldslandet, Falklands-öarne och för jemförelsens skull, i Dublin:

Bredd. Sommar-
temper.
Vinter-
temper.
Medium af Sommar-
och Vintertemper.
Eldslandet ................. 53°,38 S. + 10° 0,5 + 5°,25.
Falklands-öarne............ 51°,30 S. + 10°,5
Dublin........................ 53°,21 N. + 16° + 4° + 10°

Häraf finna vi att den mellersta delen af Eldslandet är kallare om vintern och icke mindre än 6 grader mindre varm om sommaren, än Dublin. Enligt von Buch är medeltemperaturen under juli månad, som icke är den varmaste på året, vid Saltenfiord i Norge så hög som + 15° och detta ställe ligger verkligen 13° närmare polen än Port Famine[1]. Ogästvänligt som detta luftstreck tyckes för våra känslor, så trifvas dock ständigt grönskande träd yppigt under detsamma. Man kan under 55:e° sydlig bredd få se honungsfåglar suga blommorna och papegojor föda sig med frön af ”Winteranan”. Jag har redan anmärkt till hvilken utomordentlig grad hafvet svärmar af lefvande varelser; och snäckorna (sådana som Patella, Fissurella, Chiton) hafva enligt G. B. Sowerby

  1. Med afseende på Eldslandet hafva resultaten hemtats från kapten Kings observationer och från dem, som gjordes om bord på Beagle. Jag har att tacka kapten Sullivan för medlet af medeltemperaturen under de tre varmaste månaderna (december, januari, februari) på Falklands-öarne, reduceradt från noggranna observationer vid midnatt, kl. 8 f. m., kl. 12, kl. 8 e. m.