Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
258[kap. xiv.
san carlos.

FJORTONDE KAPITLET.


CHILOE OCH CONCEPCION. — STARK JORDBÄFNING.


San Carlos, Chiloe. — Samtidigt utbrott af Osorno, Aconcagua och Coseguina. — Ridt till Cucao. — Ogenomträngliga skogar. — Valdivia. — Indianer. — Jordbäfning. — Concepcion. — Stark jordbäfning. — Remnade klippor. — De förstörda städernas utseende. — Hafvet svart och kokande. — Stötarnes riktning. — Stenar vridna omkring. — Stor våg. — Landets fortfarande höjning. — Området för de vulkaniska företeelserna. — Sambandet mellan de upplyftande och eruptiva krafterna. — Jordskalfvens orsak. — Bergskedjornas långsamma höjning.


Den 15 januari seglade vi från Lows hamn och tre dagar senare ankrade vi för andra gången i San Carlos-viken på Chiloe. Natten till den 19:e var vulkanen Osorno i verksamhet. Vakten varseblef vid midnatt någonting likt en stor stjerna, hvilken småningom tilltog i storlek till omkring klockan 3 på morgonen, då den visade ett mycket praktfullt skådespel. Med tillhjelp af en kikare syntes mörka föremål, som i ständig följd kastades upp och föllo ned midt i ett stort, rödt eldsken. Skenet var tillräckligt starkt att på vattnet kasta en lång och glänsande återspegling. Stora massor af smälta ämnen synas ganska ofta utkastas ur kratrarne i denna del af Cordilleran. Man försäkrade mig, att när Corcovado är i utbrott, uppkastas stora massor och brista i luften, hvarvid de antaga hvarjehanda fantastiska former, såsom träd. Deras storlek måste vara ofantlig, ty man kan urskilja dem från det höga landet bakom San Carlos, hvilket ligger icke mindre än sexton mil från Corcovado. Om morgonen blef vulkanen lugn.

Jag öfverraskades af att sedermera få höra att Aconcagua i Chile, 80 mil norrut, varit i verksamhet samma natt och ännu mera öfverraskades jag af att höra, att det stora utbrottet af Coseguina 450 mil norr om Aconcagua), hvilket beledsagades af en jordbäfning, som märktes öfver 170 mil, äfven inträffade inom loppet af sex timmar samma natt. Detta sammanträffande är så mycket märkligare, som Coseguina hade hvilat i tjugusex år och Aconcagua mycket sällan visar något tecken till verksamhet. Det är svårt att ens yttra en förmodan om huruvida detta sammanträffande var tillfälligt eller bevisar något underjordiskt samband. Om Vesuvius, Etna och Hekla, hvilka alla tre ligga hvarandra jemförelsevis närmare, än de omtalade sydamerikanska vulkanerna, plötsligen kommo i utbrott på samma natt, så skulle man anse sammanträffandet