Sida:Eskimålif.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
74
SJÄTTE KAPITLET.

uppe, föreföllo mig med få undantag vara betydligt mindre frånstötande och naturligtvis betydligt fredligare i detta backantiska tillstånd än man i allmänhet är här hemma under liknande förhållanden.

Vid européernas ankomst till landet förstodo de infödda icke synnerligt bränvinets verkan. Då julen närmade sig, kommo de alltså och frågade Niels Egede om, när hans folk skulle bli »galna»; de trodde nämligen, att »galenskapen» berodde på högtiden, och den hade för dessa blifvit ett märke, hvarefter almanackan beräknades. Sedan fingo de veta, att den härledde sig från denna vätska, som de därför kallade silaerúnartok, d. ä. det, hvaraf man mister sitt förstånd; men nu kalla de den allmännare snapsemik.