Sida:Fasans dal 1915.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 49 —

blir det en annan historia. God natt med er nu — och god natt, kommunalråd,

Han lämnade barrummet, men dessförinnan hade han skapat en lokal hjälte. Man hade förr hört talas om Mc Murdos bedrifter i det fjärran Chicago. Han hade dock med ett leende själv avvisat alla frågor, som om han icke velat skryta med sin storhet. Men nu hade saken fått officiell bekräftelse. Barkunderna skockade sig kring honom och tryckte kraftigt hans hand. Från den stunden var han hedersledamot av samfundet. Han kunde dricka skarpt utan att det mycket märktes på honom, men hade icke den aftonen hans kamrat Scanlan varit till hands och ledt honom hem, är det troligt att den firade hjälten kommit att sova under disken.

En lördagsafton blev Mc Murdo upptagen i logen. Han hade trott, att det skulle gå för sig utan någon ceremoni, enär han var ordensledamot i Chicago. Men i Vermissa gällde en särskild ritus, som de höllo styvt på och som varenda recipient måste underkasta sig. Logen sammanträdde i ett för dylika möten avsett stort rum i Föreningshuset. Omkring sextio ledamöter infunno sig i Vermissa, men dessa representerade ingalunda organisationen i dess helhet, ty det fanns flera andra loger i dalen och åter andra på ömse sidor om

St.—T:s följet.:7
Fasans dal.