Sida:Fortuna.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


II.

Bankdirektör Christensen närmade sig slutet af sitt tal; han växlade en blick med professor Lövdahl, i det han från sin ordförandeplats böjde sig fram mot sina kolleger i direktionen och dämpade sin röst till en förtrolig, familjär ton:

»Men fast det nu i allt detta ingalunda ligger någon direkt fara för fabrikens framtid, så böra vi dock noga ge akt på alla de omständigheter, som kunna verka skadligt eller gagneligt, och på det hela taget efter förmåga söka att främja våra medaktionärers kraf. Och då nu prisen på flere af våra vigtigaste produkter onekligen visa en tendens till att falla, så böra vi efter mitt förmenande ha all vår uppmärksamhet riktad på att minska driftkostnaderna. Detta kan ske på två sätt: antingen derigenom att vi tills vidare nedlägga