Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

I Ph. Lindstedts Universitets-Bokhandel (Collin & Zickerman) i Lund och rikets öfriga boklådor finnas att tillgå följande nya läroböcker för folkskolan, alla med Sv. Akad. nya ordlistas mest ljudenliga stafsätt:

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Biblisk Historia för Folkskolor och Småskolor, i öfverenstämmelse med lärobokskommittéens utlåtande den 24 mars 1887. Stereotyperad upplaga. Pris inb. 30, 35, 40 à 45 öre, allt efter olika utstyrsel.

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Bibliska Berättelser för Småskolor,. Aftryck af småskolans kurs i förf. större lärobok Pris inb. 20 öre.

Franzén, J., Geometri för Folkskolan, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med folkskolelärobokskommittéens grundsatser. Pris häftad 30 öre, inb. 40 öre.

Krok, Nils, Folkskolans Öfningsbok i Modersmålet i hufvudsaklig öfverensstämmelse med folkskolelärobokskommittéens betänkande. Stafning, ordböjning och interpunktion efter nionde upplagan af Läsebok för Folkskolan. Pris inb. 50 öre.

I delen (med särskild hänsyn till rättskrifningen). Pris inb. 35 öre.

II delen. Pris inb. 25 öre.

Larsson, L. T. och Lundahl, N., N:o 1. Räknebok för Folkskolan, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med folkskolelärobokekskommittéens grundsatser och med kurs enligt nya normalplanen. I fyra årskurser à 25 öre. Stereotyperad upplaga. Första och andra årskurserna inb. tillsammans. Pris 65 öre. Tredje och fjärde årskurserna inb. tillsammans. Pris 1 kr 25 öre. Facit till hvardera årskursen. Pris 10 öre. Facit till a11a fyra årskurserna. Pris 25 öre.

Larsson, L. T. och Lundahl, N., N:o 2. Förkortad upplaga af Räknebok för Folkskolan, I fyra häften à 15 öre. Alla fyra häftena inb. tillsammans. Pris 65 öre. Facit till hvarje häfte. Pris 5 öre. Facit till alla fyra häftena. Pris 15 öre.

Larsson, L. T. och Lundahl, N., N:o 3. Räknekurs för fast folkskola. Litt. B3, C och F, flyttande folkskola. Litt. G och H, mindre folkskola Litt. I och I3 samt flyttande mindre fo1kskola. Litt. K enligt normalplanen af år 1889. I fyra häften. Pris för hvarje häfte med facit, 10 öre. Alla fyra häftena inbundna, i ett band med facit 50 öre.

Förut hafva utkommit:

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Välläsningslära, i sammandrag. Pris häftad 45 öre, inb. 60 öre.

Larsson, L. T. och Lundahl, N. Aritmetisk Exempelsamling. Andra uppl. Pris inb. 1 kr 25 öre. Facit med anmärkningr och förklaringar. Pris 40 öre.