Sida:Från Eldslandet.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


FÖRSTA KAPITLET.
Eldslandsexpeditionens början.

Eldslandsexpeditionens plan och förberedelser. Öfverfarten till Buenos Aires. Besök i Lissabon, S:t Vincent, Rio de Janeiro och Montevideo.
Om en forskare, och allra helst en som kommer från jordens nordligaste kulturland, skulle taga fram en världskarta och utan föregående kännedom om enskildheterna i de olika ländernas naturbeskaffenhet, utan någon hänsyn till att det ena kan vara mera kändt än det andra, åt sig vill utsöka ett litet område, hvars utforskning erbjuder mera intresse än alla andra, då synes det mig, som skulle Eldslandet hafva goda utsikter att blifva det utvalda. Naturligtvis är icke ett land mera intressant, ju mera ensligt det ligger; en klippö ute i oceanen blir af verkligt intresse endast för så vidt den jämföres med omgifvande större länder. Men med Eldslandet är förhållandet annorlunda. Eldslandet bildar hela den kända världens och särskildt den stora amerikanska kontinentens yttersta spets, som ensam och isolerad skjuter ut mot det hemlighetsfulla södra polarområdet, ännu otillgängligt för den, som ej äger till sitt förfogande en stor sjöexpeditions hjälpmedel och om hvilket vi ännu ej veta ens, om dess hufvudmassa är ett istäckt haf eller en väldig kontinent. Och det är af utomordentligt intresse, att just här, i riktning mot de norra landmassornas sydligaste udde, sträcker också det land, som finnes kring sydpolen, ut sig mycket längre mot norden än eljest, alldeles som ville här dessa båda områden bilda en brygga till hvarandra. På Eldslandet, under samma breddgrad som södra Sverige, mötas också de mest skilda naturer. Alla samlingar, alla iakttagelser, som här kunna göras, måste ha det utomordentligaste intresse, intresse därför att de äro ensamma

O. Nordenskjöld. Från Eldslandet.1