Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


15
      1. kort, t. e. hælghanda för hælgha anda den helige andes, ban(a)orþ banemans angivande;
      2. lång, t. e. Væstrārus Västerås av Væstra Āros Västra Aros (åmynningen), aldrēgh aldrig av aldri ēgh ej i tiden, Upsalø̄dh av Upsala ø̄dh Uppsala domän, ūtī uti av ūti ī ute i, øxnø̄kẹr jämte yxna ø̄kẹr ett par dragare.


B. Ljudövergångar, genomförda i litterär tid[1].

1. Inflytande av angränsande konsonant.

§ 20. S. k. progressivt i-omljud verkas av kons. i på ett omedelbart följande tryckstarkt a, ā, o, ō :

  1. ia > genomföres så småningom under tidrymden 1100—1350, olika tidigt i olika nejder och ställningar (jämförelsevis sent i uddljud samt före vissa konsonantförbindelser såsom ld, rl, rn), t. e. biargh > biærgh berg, stiala > stiæla stjäla, iamn > iæmn jämn, gialda > giælda (um)gälla, iak (bevarat i trycksvag ställning) > iæk jag. Dialektalt äger övergången rum efter 1350 även i trycksvag stavelse t. e. vilia > viliæ vilja.
  2. > genomföres 1300—1350, t. e. þiāna > þiǣna tjäna, siāl > siǣl själ, iǣtta (iātta) säga ja : (urspr. trycksvagt) ja (varefter iāka jaka).
  3. io > genomföres 1350—1400 (jämförelsevis sent före ld, rn o. a.), t. e. mioþẹr > miøþẹr mjöd, miolk > miølk mjölk, skioldẹr > skiøldẹr sköld, biorn > biørn björn. Övergången uteblir i de flesta dialekter före gh, k och sådana konsonantförbindelser (t. e. , rt, se § 24), som redan före tiden för övergången io > verkat förlängning av o (jfr 4 nedan), t. e. (nysv. tjog,) þiokkẹr tjock, iōrþ jord, hiōrtẹr hjort.
  1. Då ingenting särskilt anges rörande tidpunkten, så innebär detta, att övergången uppträder redan i den allra älsta litteraturen.