Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


19
  1. t. e. nsv. lång, våm, hålla, stånda av fsv. lāngẹr (i y. fsv. ofta skrivet longer) osv. (se § 24, 1).
  2. ē > i, t. e. hēlsa (se § 12) > hilsa hälsa, ēldẹr > ildẹr eld, gēsl > gisl gissel, ēt > it ett. Senare ē > e, t. e. hēma > hemma (se § 22, 4).
  3. ī > i, t. e. hwīlikin > hwilkin vilken, sīld > sil sill, nītān > nittan.
  4. ō > u, t. e. fulska dårskap : fōl dåraktig, brullunge kusin på fäderne : brōþir broder, Iusse av Iōn Jon. Senare blir (slutet) ō > (slutet) o, t. e. dōmare > dommare.
  5. ū > u, t. e. hūlikin > hulkin vilken, siūtān > siuttan sjutton.
  6. ȳ > y t. e. fȳrken > fyrk, Nȳbø̄le > Nybbele Nybble.
  7. ǣ > æ, t. e. Swǣrighe > Swærghe Sverge, færre färre (till få), smærre smärre (till smā små).
  8. ø̄ > y, t. e. rø̄kta > rykta ansa, dø̄ghn > dygn, ø̄mkelīkẹr ömklig > ynkelīkẹr ynklig, skø̄t > skyt hastigt, Væstẹrgø̄tland > -gytland Västergylln, brø̄þlungar (se § 11, 7) > bryllungar kusiner på fäderne, hærazhø̄fþinge > -hyfþinge häradshövding, ø̄rsl > yrsl yrsel, hø̄ta (hȳta) : pret. hytte (høtte) höta, hota, dø̄þẹr död : dyddylghia spöke. Senare ø̄ > ø, t. e. gø̄ma > gømma.
2. Vokalharmoni

innebär, att en trycksvag vokal ändrar sin kvalitet till större likhet med den föregående stavelsens. De hithörande fallen, av vilka det första förnämligast visar sig i södermanländska och finländska, de båda andra företrädesvis i (äldre) västgötska och (ehuru mindre utpräglat) uppländska skrifter äro följande.

§ 26. a > æ efter urspr. (dvs. icke först enligt § 22, 1 och 2 uppkommet) y, ȳ samt efter æ, ǣ och ø, ø̄, t. e. fyllæ fylla, bæræ bära, dø̄mæ döma; i t. e.