Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


40
  1. genom association uppehålles, t. e. fræn(d)kona fränka, an(d)lite anlete, nor(dh)man norrman, Hal(f)dan Ol(f)sson, dat. sg. mor(gh)ne morgon, pær(gh)man pergament, Mar(k)bōar innevånare i Marks härad, swæns(k)t svenskt, vær(l)din världen, kar(l)s, næm(n)d nämnd, iæm(n)t jäm(n)t, brøllunge jämte sälls. brø̄þẹrlonge kusin på fädernet, n. pl. m. yfnir (> ymnir § 65, 3) till sg. yfrin (anal. ymnin) ymnig, væs(t)gø̄tar västgötar, sys(t)linge kusin på möderne.
  2. Mellan två vokaler. Trycksvagt gh försvinner mellan två i, t. e. fæmtighi > -tī femti, Brighitta > Brīta; trycksvagt v (ursprungligt eller enligt § 66, 1 uppkommet av gh) mellan två u, t. e. þrǣtiughunde > -tiūnde trettionde, gen. sg. rādhstuvu > -stū rådstu(rätt).
  3. Genom dissimilation försvinner stundom r före þr, t. e. va(r)þẹr varder, a(r)dhrit årder(ploge)n; vanligen s efter st, t. e. gen. Krist(s), præst(s); stundom t efter ts, t. e. droz(t) drots, hælz(t) helst.


3. Spontana förändringar.

§ 72. dh efter vokal bortfaller i y. fsv. uti vissa dial., t. e. tī(dh)ande nyhet, thȳ(dh)a ty (sig), dø̄(dh) död.

§ 73. th > t omkr. 1400, t. e. thrē > trē, thiǣna > tiǣna tjäna.

§ 74. w > gh mellan vokaler, t. e. stuwa (dialektiskt för stuva) > stugha stuga, lawurbær (lånord) > laghurbær lagerbär. Andra exempel se § 30.


4. Inflytande av trycksvag ställning[1].

§ 75. Ändring av artikulationssättet:

  1. þ (dh) > d i vissa dial. kanske redan på 1300-talet, men allmänt först omkr. 1500, t. e. kallad(h)e, dhin (vanligen skrivet thin, se § 60) > din, dhær (vanl. skr. thær) > dær där.
  1. Jfr § 63, § 64, § 67, 2, § 71, 2.