Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


44

vassrör, hals (av *halss, liksom ock i g.), bātẹr (g. bāz) båt, hæstẹr (g. hæst[s][1]) häst.

Anm. N. sg. saknar ändelse i guþ (emedan ordet ursprungligen är ntr. pl.) samt i titlar — senare även förnamn — näst före namn, t. e. konung Magnus. I det senare fallet saknar även g. sg. ofta ändelse t. e. hærtogh Valdemars (Ulf Sonasons).

§ 82. Paradigmet ængil (dvs. ængill) ängel:

Sg. n. ængil g.  ængils  d. ængle a. ængil (dvs. -il)
Pl. ængla(r) ængla ænglom ængla

Så gå nästan alla tvåstaviga stammar på -l-, -n- och -r-, t. e. fiædhal fjäril, himil (pl. himblar) himmel, kætil (pl. kæt(s)lar) kittel, diævul (pl. diæflar) djävul, aptan (pl. ap(t)nar) afton, himin (pl. him(p)nar) himmel, morghon (pl. mor(gh)nar) morgon, hamar (pl. hambrar) hammare, stavur (pl. stafrar) stör.

§ 83. Paradigmet skō[r] sko:

Sg. n. skō[r] g. skōs (dvs. skōss) d. skō a. skō
Pl. skōa(r), skō(r) skō(a) skō(o)m skō(a.

Så gå stammar på , t. e. mō[r] mo, sniō[r] snö. Dock har siō[r] sjö g. sg. siōa(r), siō, först i y. fsv. siø̄ s.

§ 84. Paradigmet vævẹr väv:

Sg. n. vævẹr g. væfs d. væf a. væf
Pl. væfia(r) væfia væfiom væfia

Så gå också þævẹr smak och guzivẹr manlig fadder, som dock kan i pl. sakna -i- samt i n. och d. pl. böjas som ett adjektiv i bestämd form, alltså guzifio.

§ 85. Paradigmet læggẹr ben:

Sg. n. læggẹr g. læggia(r) d. lægge a. læg
Pl. læggia(r) læggia læggiom læggia

Så gå många stammar på -g-, -gh- och -k-, t. e. drængẹr gosse, ælghẹr älg, drykkẹr dryck, ø̄kẹr ök, samt dessutom bȳ(r) by, vars -i- dock kan saknas, och

  1. [ ] anger sällsynta former.