Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


45

þyn ett rymdmått (ungefär 2 tunnor), som dock i n. och a. (!) pl. heter þynir.

Anm. G. sg. har i y. fsv. -s i st. för -ia(r).

§ 86. Paradigmet ø̄re öre:

Sg. n. ø̄re g. ø̄ris (dvs. ø̄riss) d. ø̄re a. ø̄re
Pl. ø̄ra(r) ø̄ra ø̄rom ø̄ra

Om något annat ord böjes på samma sätt är ovisst.

§ 87. Paradigmet lǣki(r) läkare:

Sg. n. lǣki(r) g. lǣki(r)s d. lǣk(ir)e a. lǣki(r)
Pl. lǣki(r)a(r) lǣki(r)a lǣki(r)om lǣki(r)a

Så gå ett fåtal ord, mest mans- och sjönamn, t. e. Birghi(r) Börje, Birger, Swærkir Sverker, Mælir Mälaren, Vǣni(r) Vänern.

§ 88. Allmänna anmärkningar till §§ 8187.

  1. N. sg. ersättes under tiden 1350—1450 så småningom av a. sg., ehuru enstaka nominativformer ännu på 1500-talet anträffas.
  2. D. sg. är ofta redan i älsta litteraturen ersatt av a. sg., och i y. fsv. blir detta allt vanligare.
  3. G. pl tillfogar sedan omkr. 1500 ofta -s (lån från g. sg.).
  4. A. pl. ersättes efter 1500 vanligen (tidigare sällan) av n. pl.

β) Svaga, dvs. med gemensam form för g., d. och a. sg.

§ 89. Paradigmet draki drake:

Sg. n. draki g. d. a. draka
Pl. draka(r) g. draka d. drakum a. draka

Så gå de flesta mask. på -i, -e, bland vilka särskilt märkas brūþgumi brudgum, følghislaghi följeslagare och många av dem som i nysv. böjas med sg. -a, pl. -or, t. e. aghi fruktan, tuktan, ange ånga, āsne åsna, galle galla, hiærne hjärna, kiærne kärna, klāþe klåda, linde linda, līse lisa, lughi, loghi låga, luste lusta, mūle mula, rakke racka, skaþi skada, skari skara, skōle skola, skugge