Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


71

II. Konjugation.

A. Tempusbildning.

1. Stark.
a) Avljudande verber.

§ 155. Klass 1. Paradigm: rīþa, pret. sg. rēþ, pret. pl. riþu, part. pret. riþin.

Så gå t. e. bīþa (oftast dock efter 1. svaga klassen, stundom efter 3. sv.) bida, rīsa stå upp, skrīva (ofta efter 1. sv.), þrīvas trivas.

§ 156. Klass 2. Paradigmer:

 1. niūta njuta nø̄t nutu nutin

  Så gå t. e. biūþa bjuda, kiūsa förtrolla, liūta få (på sin lott), niūsa nysa, skiūva skjuta (ty. schieben).

 2. brȳta brø̄t brutu brutin

  Så gå drȳpa, frȳsa, krȳpa, þrȳta tryta samt efter 1300 även flȳgha, flȳta, klȳva, rȳka, rȳta, rȳva sönderslita, rȳþa rödfärga, vilka allra älst gå efter 1 ovan (fliūgha, fliūta osv.).

 3. sūpa sø̄p supu supin

  Så gå būgha böja (jfr būgha buga, pret. būghdhe), dūka (även efter 1. sv.) dyka, lūka stänga, lūta (även 1. och 3. sv.), slūta, sūgha.

Anm. 1. Pret. pl. kan sedan omkr. 1350 låna ø̄ från sg., t. e. nø̄to. I y. fsv. kan dels o lånas från part. pret. (se anm. 2), t. e. roku röko, dels senare i lånas från inf., t. e. giutu göto.

Anm. 2. Part. pret. uppvisar i ä. fsv. sällan, i y. fsv. ofta biformer med o : notin, brotin osv. Sedan 1400 kan i lånas från inf., t. e. giutin o. d.

§ 157. Klass 3. Paradigmer:

 1. gælla skrika gal gullo gullin

  Så gå forværva (även 1. och 3. sv.) förvärva, skælla

  skallra (jfr skælla skälla, pret. skælte), smælta. Hos