Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


83
  1. Pl. 1. och 2. p. kunna i y. fsv. låna form från 3. pl. Denna åter kan redan i ä. fsv. ej sällan, i y. fsv. ofta låna form från 3. sg. Då i alla svaga verber 3. pl. så småningom undantagslöst blir lika med 3. sg., så beror detta emellertid väsentligen på ljudlagsenlig utveckling av o till i pl. och e till i sg. (se § 37, 10).

§ 177. Konjunktiv(-optativ). Anmärkningar:

  1. Pl. 3. p. har oftare ändelsen -in än -i, -e, vilken sednare i synnerhet träffas i västgötalagarna.
  2. Alldeles oregelbundet är vara i pres. konj., som böjes:
    Sg. [sēi, ] eller vari [væri, æri]
    Pl. sēin, sē(n) eller vari(n) [værin, ærin]

§ 178. Imperativen kan i 2. pl. efter omkr. 1430 ändas även på -(ẹ)r, t. e. havẹr, gār.

§ 179. Participium. Anmärkningar:

  1. Part. pres. ändas hos stammar på blott på -nde, t. e. gānde gående, slānde slående, hos alla andra på -ande, således t. e. även sēande seende, flȳande flyende.
  2. Ett part. necessitatis förekommer (efter latinskt föredöme) i flera y. fsv. skrifter och bildas medelst sammansättning av inf. och part. skolande samt brukas både i aktiv och passiv betydelse, t. e. gøraskolande som skall göra, vitaskolande som bör vetas, rǣdhasskolande som måste fruktas.

§ 180. Medio-passivet bildas genom att till de aktiva formerna foga s, älst ss (se § 53, 2), som dock endast efter lång helstark vokal förblir oförkortat, t. e. slās slåss. Före passivets -s kommer ej den aktiva ändelsen -(ẹ)r till synes, t. e. pres. sg. kallas, slās (se § 52, 5).

Anm. 1. I vissa ä. fsv. skrifter förekommer i stället för -s rätt ofta -z, som ursprungligen hör