Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

och hughswala och trösta såsom nu föregiffuit är. Och hålla honom thet före/ at Gudh haffuer thet så skickat/ at han skulle haffuas til dödhen. Och at än tå han icke är brotzligh j thenna saak som honom tillägs/ weet doch lijkwäl Gudh saak medh honom/ Therföre skal man giffua sigh Gudhi i händer/ och låta honom göra medh oss effter sin helgha wilia. Och hwar wij än woro vthan skull för menniskiom/ så kunne wij aldrigh så leffua/ at wij jw haffue synd för Gudhi/ ther han må straffa oss före/ hwar honom så täckes. Och om han än hadhe platt ingen skull til sådana dödh/ som han tå lijdha skal/ Så må han doch war gladh/ at han lijdher een meenlös dödh/ såsom Christus leedh/ och icke een förtient dödh/ såsom Röffuaren/

A M E N.

Cap.