Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Hwar och så hände/ at ingen wore förhanden/ som begärer komma til HERrans Natward/ Tå skal hon intet warda hållen/ vthan för Predikan skal allena warda sungit/ O Gudh wij loffue tigh. Thernäst Symbolum Nicenum, och sedhan/ Nu bidhie wij then helghe And. Men effter Predikan skal siungas then Psalm/ som på then daghen är satt tilförenne Pro Graduali, och sedhan beslutas medh

welsignelsen.

Cap. IV.